123muziektherapie 007

Muziek bezit de unieke eigenschap om, zonder woorden, onmiddellijk en diep op ons in te werken. 

Muziek kan ontroeren, blij maken, activeren of ons stil doen worden: we beleven iets aan muziek, muziek raakt ons. 

De muziektherapie maakt hiervan op subtiele en speelse wijze gebruik, zij raakt aan. 

Ons gevoelsleven wordt aangeraakt met melodieën, klanken, tonen, ritmes. Fysiek worden we aangeraakt door de trillingen die de instrumenten voorbrengen. Het gericht en actief bezig zijn met instrumenten, klanken en onze stem geeft ons de mogelijkheid om dat wat in ons aangeraakt is, dat wat in ons is gaan klinken, tot expressie te brengen. 

Zo kan er ruimte ontstaan voor ontwikkeling, voor nieuwe inzichten, voor een nieuw evenwicht.

Muziek bestaat uit muzikale wetmatigheden en elementen:

  • Tempo, 
  • toonsoort, 
  • melodie, 
  • maat, 
  • ritme, 

elk afzonderlijk element heeft zijn specifieke werking. 

Eén bepaald ritme, één enkele toon kan structuur brengen, evenwicht scheppen. Deze wetmatigheden worden in de muziektherapie gericht ingezet. Hierdoor kan muziektherapie sterk ordenend en evenwicht scheppend werken.